HIDE

KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHẦN SCJ CỦA ÔNG NGUYỄN SỸ TIỆP 2019

Ngày 19/02/2019 Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người nội bộ của Công ty là Ông Nguyễn Sỹ Tiệp – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn. Theo nội dung thông báo ông Nguyễn Sỹ Tiệp – Chủ tịch HĐQT công ty đã mua 5.010.625 cổ phần SCJ nâng tổng số cổ phần sở hữu lên 24.180.951 CP chiếm 63,9%. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây.

Thông báo kết quả giao dịch SCJ của ông Nguyễn Sỹ Tiệp

Tin tức mới nhất

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2019

20 - 04 - 2019
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính Quý 1/2019. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây; 1. Báo cáo tài chính P1 2. Báo cáo tài chính P2 3. Giải trình chênh lệch lợi nhuận