HIDE

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn xin gửi tới quý cổ đông báo cáo quản trị năm 2018. Chi tiết quý cổ đông xem chi tiết tại đây

Tin tức mới nhất

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2019

20 - 04 - 2019
Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính Quý 1/2019. Chi tiết quý cổ đông xem dưới đây; 1. Báo cáo tài chính P1 2. Báo cáo tài chính P2 3. Giải trình chênh lệch lợi nhuận